خودِ گردانِ خودْگردان

نوشتار ها و سروده های محسن زارع

خودِ گردانِ خودْگردان

نوشتار ها و سروده های محسن زارع

خودِ گردانِ خودْگردان

زیبایی َت را تاب آر
و از وجودِ خود ایمن باش!

آخرین نظرات
  • ۱ مهر ۹۷، ۰۸:۳۰ - عرفان پاپری دیانت
    *ه‍

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوار اتوبوس کهنه ای بودیم


  از  تنگه ی معما که گذشتیمیکباره چشم رمید و رها شد شادمانه میان پهنه ی دشتـــ گوش های سنگین اتوبوس،


فریاد های مسافری که چشمهایش را جاگذاشته بود


                                        نمی شنید  ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۲ ، ۱۷:۰۷
محسن زارع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصادفی و

ترکْ ترکْ شیارهای شکستِ شیشه ی ما

به روی دنیا....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۲ ، ۱۷:۵۹
محسن زارع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمق!فانوس کهنه ات را خاموش کن

در گمراه تاریکی

تنها راهِ مرئی، ٰنور است!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۲ ، ۱۷:۵۸
محسن زارع

مثل خمیری که از میان فشار مشت بیرون زده باشد،

                                                 بیرون زده ام.

از روز،از نگاه ها، از خودم؛علیه خودم.

پشت به خود قدم می زنم ودور می شوم،

 اما او تمام این روز لعنتی دنبال من راه افتاده،سمج.

و مثل یک فیلم صامت فقط من وخودم می دانیم چه می گوییم.

 کسی آن دورها توی کتابش فرو رفته و«معطوف به هدفی معین» می رود: ورق ورق. کسی که   همه ی نگاه ها به سوی اوست. تمام نگاه های قرن به او.....
پاییز92
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن:لازم به ذکرهست که «علیه خودم» اگر فقه الغتی نگاهش کنیم و ودر گفتار معمول بکارش ببریم کاملا اشتباه است.
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۲ ، ۰۶:۴۷
محسن زارع

من ترا برای شعر

بر نمی گزینم

شعر،مرا برای تو

برگزیده است

در هشیاری

به سراغت نمی آیم

هر بار

از سوزش انگشتانم

در می یابم که باز

نام ترا...

می نوشته ام...

حسین منزوی

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۲ ، ۱۹:۵۲
محسن زارع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- از کدام پنجره می رسد بهار؟

- همان که بسته ای.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- از پرندگان چه دیده ای؟

ـ آسمانی که نیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- من بی سایه ام،تو بی ثمر! -

پاره سنگی به سرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- چرا برگ هایش فروریخت؟ -

پرسید باد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن:چند شعر از کتاب«مکالمات» سروده های آقای سیروس نوذری عزیز

 شعرهایی دارد که به کل این کتاب می ارزد وشعرهایی هم..

چند شب پیش دیدمشان ،پرسیدم: همه ی شعرهاش را دوست دارید؟

گفتند: بخواهم تجدید چاپش کنم 10درصدش را حذف می کنم.(بین خودمان باشد یه کم بیشتر باید حذف بشود!)

ولی درهر صورت پراز تجربه های جدید است این کتاب،از دستش ندهید!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۲ ، ۱۹:۴۹
محسن زارع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما سال هاست

راه را بر جوشش چشمان مخفی سکوت

                                                بسته ایم...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۲ ، ۰۸:۰۱
محسن زارع