خودِ گردانِ خودْگردان

نوشتار ها و سروده های محسن زارع

خودِ گردانِ خودْگردان

نوشتار ها و سروده های محسن زارع

خودِ گردانِ خودْگردان

زیبایی َت را تاب آر
و از وجودِ خود ایمن باش!

آخرین نظرات
  • ۱ مهر ۹۷، ۰۸:۳۰ - عرفان پاپری دیانت
    *ه‍

۳۱ مطلب با موضوع «سروده ها» ثبت شده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از کجا آمد نهیب باد ، ناگاه در من

کاغذان خالی و گاهی سیاه با نقش های بی مزه را زیر و بالا کرد

پی دستخط مردی با کلاه و شال

                         خنده بر لب، پای افزار محکم، در آستانه یْ در

  و نگاهش در تلاقی با درخشانْ ماه

      در نگاهم مانده برجا ، هنوز

                      آشنایی دور یا نزدیک، نمی دانم:

 آیینه ای تکرار در تکرار در آیینه ای

              که دستی بی قواره  برون می آید و

     ناخن کشان

                  هی ناله وناله چون جیغ،

                                           آیینه،

آن طرف تر قار قار

              پرکشیدند از نهالی خرد،

.

.

.

خیابان خالی، شب تنها

پیاده رو با دانه های برف پچ پچ به راه انداخت....

                                                          27 دی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پ.ن:این متن بالا یک درمان است،نه شعر.دارویی که نفسم می گیرد وقت نوشتنش و،انگار که جدالی درونی، وسر آخر نفس راحتی می کشم ،باری را که به زمین گذاشته ام.این  چهار شعر پایین جدیدترین هاست. نقدهای شما مرا بیشتر یاری می کند.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۰۷:۳۱
محسن زارع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درخششی

چشم هایم را زد

پلک ها را تنگ کردم:

                    روشنایِ راه راه

گشودم:

    میله های قفسی خرد

          آویزِ ایوان عمارتی

           که پنجره هاش لبریز بوی اساطیر بود

                    و مه و راز فضای باغش ،

 تابی بسته ی درختانی خشک و سبز، خالی تاب می خورد ،

              و نگاه های مرموز پیرمردی با پالتوی مشکی

                                                 زیر آفتاب نمور

                                                         قدم می زد آنجا                  

                                                                          29دی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۰۷:۳۰
محسن زارع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایستاده ایم سر چهارراه

         چراغ ،سبز

                  قرمز

                        و گاه زرد،

 بیدادِ سرما؛

دستکش هایم را جلوی دهانم می گیرم

-چی؟ چی می گی نمی شنوم!

- گفتم دوسـ.....

  بخار.........

                                               27 دی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۰۷:۲۹
محسن زارع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برای او.......

جیک جیک کنان هجوم می برند

 بر لاشه ی مرگ

پای درخت:

شور و غوغا،

چند دقیقه بعد

           با نوک های خونین ،پرمی کشند ،

                                              دورِ دور،

 جوجه هایی از درخت افتاده ،

                                    بی تاب

                                                 

             پاییز92

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۰۷:۲۸
محسن زارع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حاشیه ی این کابوس

 (بی هیچ چشم داشت)

     می وزم بر چمن های

     در قربانگاهم روئیده

     و از خون من سیرابْ،

      و می گویم آنچه در خطابه ی شورانگیز هیچ لاله

                                                        نشنیده اند...

 27 دی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۰۷:۲۸
محسن زارع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوار اتوبوس کهنه ای بودیم


  از  تنگه ی معما که گذشتیمیکباره چشم رمید و رها شد شادمانه میان پهنه ی دشتـــ گوش های سنگین اتوبوس،


فریاد های مسافری که چشمهایش را جاگذاشته بود


                                        نمی شنید  ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۲ ، ۱۷:۰۷
محسن زارع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصادفی و

ترکْ ترکْ شیارهای شکستِ شیشه ی ما

به روی دنیا....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۲ ، ۱۷:۵۹
محسن زارع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمق!فانوس کهنه ات را خاموش کن

در گمراه تاریکی

تنها راهِ مرئی، ٰنور است!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۲ ، ۱۷:۵۸
محسن زارع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما سال هاست

راه را بر جوشش چشمان مخفی سکوت

                                                بسته ایم...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۲ ، ۰۸:۰۱
محسن زارع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای دختران تاک!

     اینجا چه می کنید

          بر سفره های ناپاک مردان بی ثمر؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۲ ، ۱۶:۱۲
محسن زارع